PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Hallgatói Kutatói Ösztöndíjra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Hallgatói Kutatói Ösztöndíjra

A Pannon Egyetem Mérnöki Kara (továbbiakban: Kar) pályázatot hirdet az EFOP-3.6.2-16-2017-00002 számú „Autonóm járműrendszerek kutatása a zalaegerszegi autonóm tesztpályához kapcsolódóan” című projekt keretében Hallgatói Kutatói Ösztöndíj elnyerésére.

A kutatói pályázat célja:

Az ösztöndíj kiírás célja, hogy hallgatóink megismerkedjenek a zalaegerszegi tesztpályával kapcsolatos autonóm járműves kutatásokkal, s azokban aktívan részt is vegyenek. Hallgatói ösztöndíjat nyerhetnek el az elektromos járművek hajtásrendszereinek, az energia visszanyerés, a járműipari beágyazott rendszerek, a szenzorika, a jelfeldolgozás, az intelligens anyagok járműipari felhasználása és a járművek kommunikációs rendszereinek kutatása területén.

Az ösztöndíjkiírás további célja, hogy hallgatóink egy része hosszútávon is csatlakozzon az autonóm járműves kutatásokhoz, amivel segíteni kívánjuk jövendő munkahelyük kiválasztását is. A kiírt feladatokat együttműködő kutatócsoportokban kell elvégezni, ami hosszútávon hozzájárul a projektmunkák módszertanának elsajátításához is.

Jelen kiírásra pályázatot nyújthatnak be az intézmény hallgatói, az alábbiak szerint:

  1. BSc hallgatók számára meghirdetett kutatási témák:

  1. Magnetoreológiai tengelykapcsoló elektromágnesének tervezése szimulációs eredmények felhasználásával (Dr. Szalai István)

  2. Arduino alapú vibrációs adatgyűjtő tervezése, programozása és tesztelése (Dr. Szalai István)

A pályázat időtartama: 2018. március 1. – 2018. augusztus 31. (6 hónap)

A megítélhető támogatás összege kategóriánként:

  • BSc hallgatók esetében: 50.000 Ft/hó

A pályázathoz mellékelni kell:

  • A kitöltött és aláírt pályázati űrlapot

(A pályázati űrlap letölthető: http://mk.uni-pannon.hu > Hallgatóknak > Pályázatok, Ösztöndíjak > PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Hallgatói Kutatói ÖsztöndíjraEFOP-3.6.2-16-2017-00002 – „Autonóm járműrendszerek kutatása a zalaegerszegi autonóm tesztpályához kapcsolódóan

  • Europass formátumú szakmai önéletrajzot

  • A pályázat benyújtásakor érvényes hallgatói jogviszony/doktorandusz jogviszony igazolást

A pályázatokat elektronikus formában a majord@almos.uni-pannon.hu e-mail címre kell megküldeni, legkésőbb 2018. február 23.-án 11:00 óráig. Az e-mail tárgyában fel kell tüntetni: „EFOP-3.6.2-16-2017-00002 – Hallgatói kutatói ösztöndíj”

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a projekt kutatási vezetőjénél, Dr. Szalai István dékán Úrnál kérhető a szalai@almos.uni-pannon.hu e-mail címen.

A határidőig beérkezett pályázatokat a Bíráló Bizottság legkésőbb 2018. február 28. napjáig elbírálja. A döntésről a pályázók e-mailben kapnak értesítést.

Veszprém, 2018. február 15.

Dr. Szalai István

kutatási vezető

sk.

Csillag Zsolt

főirányvezető

sk.