PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szakmai, Tudományos és közéleti ÖSZTÖNDÍJRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szakmai, Tudományos és közéleti ÖSZTÖNDÍJRA

Felhívom a Mérnöki Kar – magyar állampolgárságú és a nemzetközi megállapodás vagy jogszabály alapján azzal azonos elbírálás alá eső külföldi állampolgárságú – államilag támogatott és költségtérítéses nappali tagozatos hallgatóinak figyelmét, hogy a vonatkozó szabályzat alapján pályázatot nyújthatnak be szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíjra a 2017/2018 tanév II. félévére.

Szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíjban részesíthető az a teljes idejű alapképzésben és mesterképzésben részt vevő hallgató, aki az alábbi három feltétel MINDEGYIKÉT teljesíti

 • az előző félévben legalább 3,5 tanulmányi átlagot ért el, és

 • az előző félévben legalább 25 kreditpontot szerzett, és

 • a tantervi követelményeket meghaladó kiemelkedő szakmai, tudományos, és közéleti tevékenységet végez.

A szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíjat a Mérnöki Kar Hallgatói Önkormányzatának egyetértésével a dékán adományozza. Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat (Köztársasági Ösztöndíjat) illetve Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjat elnyert hallgató szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíjban nem részesülhet.

A szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj adható összege 26.700,- Ft/fő/hó.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február28 .

A pályázati űrlap a Mérnöki Kar honlapjáról letölthető. A pályázatok elbírálása a Mérnöki Kar és a Hallgatói Önkormányzat által közösen meghatározott értékelési rendszer alapján történik. A pályázatokat a fenti határidőig, az alábbi mellékletekkel a Mérnöki Kar Dékáni Titkárságára lehet benyújtani:

 • az Oktatási Igazgatóságon kiállított leckekönyvmásolat a 2017/2018. tanév I. félévéről,

 • megelőző 1 szemeszterben megszerzett nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) másolata

 • tudományos teljesítményt igazoló oklevelek, bizonyítványok másolata, tudományos tevékenységek igazolása, publikációk másolata (dokumentáció kizárólag az elmúlt félév szakmai teljesítményéről)

 • intézetigazgatói/szakvezetői/témavezetői igazolás a tudományos és szakmai tevékenységről,

 • közéleti tevékenység igazolása (tisztségviselői, PEHÖK-elnöki, kollégiumi referensi/
  vezetői, projektvezetői, főszerkesztői, rendezvényszervezői, diákszervezeti elnöki, öntevé­keny kör vezetői igazolások, beszámolók).

A hiányosan vagy pontatlanul kitöltött pályázatok formai okok miatt elutasításra kerülnek. A fenti határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

Erről értesítem:

 1. A PE Mérnöki Karának hallgatóit hirdetményben történő közzététel útján

 2. A Mérnöki Kar Hallgatói Önkormányzatának elnökét

 3. Az Oktatási Igazgatóság vezetőjét

 

Adatlap

Pontozási rendszer

 

Veszprém, 2018. február 13.

Dr. Szalai István s.k.

a Mérnöki Kar dékánja