Tutor/Mentor Program ösztöndíj-pályázati felhívása

A Mérnöki Kar
„Tutor/Mentor Program”
ösztöndíj-pályázati felhívása
a 2017/2018-as tanév tavaszi félévére

A Mérnöki Kar dékánja pályázatot hirdet a Kar azon nappali tagozatos graduális és PhD hallgatóinak, akik a 2017/2018-as tanév tavaszi félévében vállalkoznak a hátrányos helyzetű és sajátos szükségletű hallgatók mentorálasára: intézményi, közösségi beilleszkedés segítése, tanulási folyamat tervezésének, kivitelezésének támogatása, szabadidős és sportolási lehetőségek feltárásának támogatása, a szakmai fejlődés folyamatos figyelemmel kísérése.

Az ösztöndíjat a Mérnöki Kar adományozza a mindenkori dékán és dékánhelyettesek együttes döntése alapján.

Az ösztöndíj havi összege: 20.000 forint/hó

A pályázati anyag benyújtásának határideje: 2018. február 22. (csütörtök) 14.00 óra

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a hallgató vállalásait

  • oktatói ajánlás

  • önéletrajzot, amelyben a pályázónak ki kell térnie egyetemi munkásságára, tanulmányi versenyeken elért eredményeire, távlati céljaira, ambícióira; az önéletrajz benyújtandó: 2018. február 22-ig.

A pályázati feltételek teljesülésének igazolásához:

  • a mentor által kialított havi teljesítésigazolás

A pályázatokat egy példányban kérjük benyújtani az alábbi címre:

levélcím: 8201 Veszprém, Postafiók: 158.;
személyes kézbesítés esetén: a Pannon Egyetem Mérnöki Karának Dékáni Titkársága
(8200 Veszprém, Egyetem u. 10. B101-102.)
E-mail cím: mkdekani@almos.uni-pannon.hu

Veszprém 2018. február 8.

Dr. Szalai István s.k.

dékán

Vélemény, hozzászólás?